Allah’a hakkıyla kul olabilmek ve evrensel kardeşlik bilinciyle, dünyanın her yerinde hak ve hakikatin; adalet ve iyiliğin; insanca yaşamanın önündeki engelleri kaldırmak için, din, dil, ırk ve mezhebine bakmaksızın her nerede olursa olsun zulme uğramış yada başka sebeple muhtaç duruma düşmüş insanlara ihtiyaç duydukları iyilik ve insani yardımı ulaştırmak.