Adı Soyadı

Görevi

Cengiz KURTARAN Başkan
Cemal ÇINAR Başkan Yardımcısı
Ahmet PAK Başkan Yardımcısı
Cafer ÖKMEN Başkan Yardımcısı
Mustafa KARAKAŞ Başkan Yardımcısı
M.Nurullah GÜNAYDIN Genel Sekreter
Selahattin BEĞDE Genel Sayman